Quy chế hoạt động

 Dịch vụ Bất Động Sản Địa Ốc Pro là tổng hợp các dịch vụ do Công ty Cổ phần Địa Ốc Pro cung cấp, cho phép người dùng có thể truy cập để đăng tin mua bán, kiểm tra quy hoạch, định giá bất động sản và xem nội dung vào bất cứ thời gian nào người dùng mong muốn trên các thiết bị và/hoặc nền tảng khác nhau thông qua mạng Internet.

Bằng việc sử dụng dịch vụ của Địa Ốc Pro, Quý Khách hàng đồng ý và chấp thuận bị ràng buộc về pháp lý bởi các quyền và nghĩa vụ phát sinh theo quy định tại Quy chế này. Địa Ốc Pro có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của Địa Ốc Pro


 

1. Đăng ký tài khoản

 

1.1. Để sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro, Quý Khách hàng phải đăng ký tài khoản khách hàng thông qua thiết bị hoặc nền tảng có thể truy cập vào Dịch vụ Địa Ốc Pro và cung cấp cho Địa Ốc Pro các thông tin cần thiết để xác nhận tài khoản. Quý Khách hàng có trách nhiệm cập nhật và đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin đã cung cấp cho Địa Ốc Pro. Quý Khách hàng có thể kiểm tra thông tin tài khoản tại website www.diaocpro.com .

1.2. Để đăng ký và sử dụng tài khoản, Quý Khách hàng phải là người đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trẻ em và người vị thành niên chỉ có thể sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro khi được sự cho phép và giám sát của Quý Khách hàng.

1.3. Địa Ốc Pro có quyền yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp giấy tờ, bằng chứng chứng minh về độ tuổi và các thông tin xác nhận tài khoản.

1.4. Quý Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản đã đăng ký thông qua việc bảo mật mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản của Quý Khách hàng. Đồng thời, Quý Khách hàng cần bảo quản cẩn thận các thiết bị đã dùng để truy cập Dịch vụ Địa Ốc Pro nhằm bảo mật tài khoản của Quý Khách hàng. Địa Ốc Pro không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc tài khoản của Quý Khách hàng bị sử dụng trái phép. Đồng thời, Địa Ốc Pro có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng tài khoản của Quý Khách hàng với mục đích bảo vệ cho Quý Khách hàng, Địa Ốc Pro hoặc các đối tác của chúng tôi khỏi các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

 

2. Dịch vụ

 

Theo sự lựa chọn của Quý Khách hàng, dịch vụ Địa Ốc Pro sẽ được cung cấp đến Quý khách hàng theo các hình thức với giá cước tương ứng (đã bao gồm VAT) như sau:

 

2.1 Gói “Member”: Khi đăng ký gói dịch vụ này, Quý Khách hàng sẽ được đăng tin lên website diaocpro.com. 

Giá cước:  Miễn phí.

 

2.2 Gói “Pro 01”: Khi đăng ký gói dịch vụ này, Quý Khách hàng sẽ được đăng tin lên website, tin sẽ được ưu tiên trong thuật toán hiển thị và sắp xếp. Được làm nổi bật tin đăng khi hiển thị.

Giá cước:  Đồng/tháng.

 

2.3 Gói “Pro 02”: Khi đăng ký gói dịch vụ này, Quý Khách hàng sẽ được đăng tin lên website, tin sẽ được ưu tiên trong thuật toán hiển thị và sắp xếp, Được làm nổi bật tin đăng khi hiển thị, được đăng lên các nền tảng social của Dia Oc Pro.

Giá cước:  Đồng/ tháng.

 

2.4 Gói “Pro 03”: Khi đăng ký gói dịch vụ này, Quý Khách hàng sẽ được đăng tin lên website, tin sẽ được ưu tiên trong thuật toán hiển thị và sắp xếp, Được làm nổi bật tin đăng khi hiển thị, được đăng lên các nền tảng social của Dia Oc Pro, được đội ngũ telesale của chúng tôi giới thiệu sản phẩm tới nhà đầu tư.

Giá cước:  Đồng/tháng.

 

2.5 Dịch vụ định giá: Quý Khách hàng sẽ trả phí cho từng khoản thời gian để xem.

Giá cước:  Từ 5 phút đến 60 phút.

 

Ngoài những dịch vụ mà Quý Khách hàng đã đăng ký, Quý Khách hàng sẽ không buộc phải sử dụng bất kỳ dịch vụ đính kèm nào khác khi cài đặt và sử dụng dịch vụ Địa Ốc Pro.

 

3. Sử dụng dịch vụ

 

3.1. Quý Khách hàng cam kết sẽ sử dụng các Dịch vụ của Địa Ốc Pro, và bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Địa Ốc Pro cho mục đích cá nhân và tổ chức. Quý Khách hàng được cấp quyền không độc quyền để truy cập, sử dụng và xem Nội dung thông qua Dịch vụ Địa Ốc Pro. Quý Khách hàng không có quyền cấp lại, chuyển nhượng hay chuyển giao quyền của bất kỳ Nội dung, Dịch vụ nào dưới bất kỳ hình thức nào. 

3.2. Quý Khách hàng cam kết sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro và/hoặc Nội dung, bao gồm tất cả các tính năng, chức năng và bộ phận liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

3.3. Quý Khách hàng cam kết không thu trái phép, lưu trữ, tái bản, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh, chào bán, hoặc sử dụng các Nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ Địa Ốc Pro  trừ khi được cho phép rõ ràng trong Quy chế này hoặc được Địa Ốc Pro  đồng ý bằng văn bản.

3.4 Quý Khách hàng cũng cam kết không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nào Địa Ốc Pro đặt ra đối với bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Địa Ốc Pro.

3.5. Quý Khách hàng cũng cam kết không dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Địa Ốc Pro; không chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay chỉnh sửa Nội dung hoặc phần mềm được cung cấp thông qua Dịch vụ Địa Ốc Pro; và không sử dụng bất kỳ biện pháp khai thác, thu thập hoặc phân tách dữ liệu nào từ Dịch vụ Địa Ốc Pro.

3.6. Quý Khách hàng không được phép đăng tải, gửi hoặc sử dụng biện pháp khác nhằm làm gián đoạn, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng trong bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng nào được sử dụng để truy cập Dịch vụ Địa Ốc Pro.

3.7. Quý Khách hàng đồng ý rằng chất lượng Dịch vụ Địa Ốc Pro và Nội dung có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet cũng như cấu hình của thiết bị của Quý khách hàng, và Địa Ốc Pro sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nếu chất lượng Dịch vụ Địa Ốc Pro  và Nội dung trên thực tế bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này.

3.8. Quý Khách hàng đồng ý rằng, để cung cấp Dịch vụ Địa Ốc Pro và Nội dung với chất lượng tốt nhất, Địa Ốc Pro có thể thực hiện kiểm tra, cập nhật và nâng cấp các đặc tính Dịch vụ Địa Ốc Pro, bao gồm nhưng không giới hạn: website, các ứng dụng trên điện thoại, trải nghiệm giao diện người dùng, mức độ dịch vụ, kế hoạch, tính năng quảng cáo, danh mục Nội dung, phương thức giao sản phẩm và giá dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro, Quý Khách hàng đồng ý cho phép Địa Ốc Pro thực hiện kiểm tra, cập nhật và nâng cấp nói trên mà không cần thông báo hay xin phép trước đối với Quý Khách hàng, và việc kiểm tra, cập nhật và nâng cấp này có thể dẫn đến gián đoạn Dịch vụ Địa Ốc Pro trong một khoảng thời gian hợp lý.

 

4. Phí Dịch vụ và Thanh toán

 

4.1. Quý Khách hàng sẽ trả Phí Dịch vụ để sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro theo tháng và Dịch vụ  có phí được thông báo cho Quý Khách hàng tại thời điểm đăng ký Dịch vụ Địa Ốc Pro. Địa Ốc Pro có quyền điều chỉnh mức Phí Dịch vụ tại từng thời điểm khác nhau, và Phí Dịch vụ mới sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố.

4.2. Quý Khách hàng sẽ thanh toán Phí Dịch vụ thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký hoặc được hướng dẫn bởi Địa Ốc Pro. Quý Khách hàng đồng ý rằng tuỳ thuộc vào thiết bị và/hoặc nền tảng được sử dụng để truy cập Dịch vụ Địa Ốc Pro, Địa Ốc Pro có thể yêu cầu các Phương Thức Thanh Toán khác nhau.

Quý Khách hàng lưu ý: Việc Thanh toán Phí Dịch vụ sẽ được thực hiện tự động theo Điều 2.2 Quy chế này. Bên cạnh đó, khi Quý Khách hàng lần đầu tiên kết nối thẻ Visa với tài khoản sẽ bị hệ thống ngân hàng liên kết tính phí kiểm tra thẻ (thông thường là 01 USD), phí này sẽ được hoàn lại theo chính sách của ngân hàng liên kết.

4.3. Trong trường hợp Địa Ốc Pro không thể thu Phí Dịch vụ từ Phương Thức Thanh Toán mà Quý Khách hàng đăng ký, Địa Ốc Pro có thể tạm ngưng việc cung cấp Dịch vụ Địa Ốc Pro cho đến khi Quý Khách hàng cung cấp/đăng ký một Phương Thức Thanh Toán phù hợp khác.

4.4. Quý Khách hàng đồng ý rằng Địa Ốc Pro có thể uỷ quyền cho một/một số đối tác khác tùy theo sự lựa chọn của Địa Ốc Pro thực hiện việc thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng. Quý Khách hàng đồng ý cho phép Địa Ốc Pro cung cấp cho các đối tác này các thông tin cần thiết về tài khoản và việc sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro của Quý Khách hàng để phục vụ việc các đối tác này thay mặt Địa Ốc Pro thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng.

4.5. Quý Khách hàng có thể hủy việc sử dụng Dịch vụ Xem phim theo tháng đã đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào. Để hủy dịch vụ, Quý Khách hàng cần gọi điện tổng đài và cung cấp thông tin cần thiết về tài khoản của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng sẽ không bị thu Phí Dịch vụ kể từ kỳ thanh toán kế tiếp nếu như huỷ dịch vụ tối thiểu 01 ngày trước khi bắt đầu kỳ thanh toán kế tiếp.

4.6. Quý Khách hàng đồng ý rằng Địa Ốc Pro sẽ không có trách nhiệm hoàn lại Phí Dịch vụ mà Quý Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp Quý Khách hàng không sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro, huỷ Dịch vụ Địa Ốc Pro hoặc không thể sử dụng được Dịch vụ Địa Ốc Pro vì bất kỳ lý do gì không do lỗi của Địa Ốc Pro.

 

5. Khuyến mại và dùng thử

 

Quý Khách hàng hiểu rõ rằng, tuỳ từng thời điểm, Quý Khách hàng có thể được miễn, giảm Phí Dịch vụ theo các chương trình khuyến mại hoặc dùng thử Dịch vụ Địa Ốc Pro có thời hạn do Địa Ốc Pro và các đối tác thực hiện. Quý Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng sau khi kết thúc thời hạn khuyến mại hoặc dùng thử nói trên, việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro sẽ tạo thành một giao dịch mua bán giữa Quý Khách hàng và Địa Ốc Pro, và Địa Ốc Pro có quyền thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng tính từ thời điểm kết thúc chương trình khuyến mại/dùng thử trở đi. Quý Khách hàng đồng ý cho phép Địa Ốc Pro thu tiền sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký.

 

6. Quyền và nghĩa vụ của Địa Ốc Pro

6.1. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro, nếu Quý Khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Quy chế này, Địa Ốc Pro có toàn quyền chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro và xóa bỏ tài khoản của Quý Khách hàng mà không cần thông báo trước với Quý Khách hàng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm bồi hoàn nào đối với với Quý Khách hàng.

6.2. Trong trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro, bên cạnh các biện phạm xử lý của Địa Ốc Pro, Địa Ốc Pro có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý và cung cấp các thông tin có liên quan đến tài khoản của Quý Khách hàng cho cơ quan này để xử lý theo quy định của pháp luật.

6.3. Địa Ốc Pro có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Quý Khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro. Để giải quyết khiếu nại một cách hiệu quả, Địa Ốc Pro chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với các Quý Khách hàng đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản, bao gồm cả các thông tin về Phương Thức Thanh Toán. Trong trường hợp cần thiết, Địa Ốc Pro có thể yêu cầu Quý Khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung trong một thời hạn nhất định để phục vụ cho việc giải quyết khiếu nại, và Quý Khách hàng cam kết sẽ hợp tác cung cấp cho Địa Ốc Pro những thông tin, tài liệu đó đúng thời hạn đã được yêu cầu.

6.4. Địa Ốc Pro có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được quy định tại các Điều 4.4, 6.210.2 của Quy chế này.

6.5. Địa Ốc Pro không cam kết hay bảo đảm các Dịch vụ do Địa Ốc Pro cung cấp không mắc lỗi và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp phát sinh thiệt hại, hư hỏng, đột nhập, virus, can thiệp, phá hoại, thâm nhập hay các yếu tố khác phát sinh ngoài khả năng kiểm soát một cách hợp lý của Địa Ốc Pro hay các đối tác của Địa Ốc Pro, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến thiết bị của Quý Khách hàng hoặc đường truyền Internet.

 

7. Giới hạn trách nhiệm

 

7.1. “Bất Khả Kháng” được hiểu là sự kiện không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của bên chịu ảnh hưởng của sự kiện đó và không thể lường trước và tránh được, cho dù nó xảy ra trong hiện tại hay tương lai, bao gồm thiên tai, chiến tranh, đe dọa chiến tranh, hành động khủng bố, sự can thiệp về quân sự hoặc hải quân, sự phá hoại, hành động cố ý phá hoại, khởi nghĩa, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, sấm sét, bão, cháy, cấm vận, dịch bệnh, đình công, hỏng hóc của vệ tinh, chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet có thể làm gián đoạn hoặc giảm chất lượng Dịch vụ Địa Ốc Pro.

7.2. Địa Ốc Pro cam kết sẽ cố gắng tối đa để thực hiện việc cung cấp Dịch vụ Địa Ốc Pro tốt nhất có thể và giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh nhưng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Bất Khả Kháng.

 

8. Quyền Sở hữu trí tuệ

Quý Khách hàng hiểu rằng Dịch vụ Địa Ốc Pro, các Nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ Địa Ốc Pro, các phần mềm và biểu tượng được sử dụng để cung cấp Dịch vụ Địa Ốc Pro có chứa các Quyền Sở hữu trí tuệ thuộc về Địa Ốc Pro và/hoặc các đối tác và các doanh nghiệp liên kết của Địa Ốc Pro được pháp luật công nhận và bảo hộ. Quý Khách hàng cam kết sẽ tôn trọng các Quyền Sở hữu trí tuệ này và không thực hiện cũng như không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến các Quyền Sở hữu trí tuệ này. Đồng thời Quý khách hàng cam kết sẽ hỗ trợ Địa Ốc Pro thực hiện các biện pháp chống lại hành vi xâm phạm đến các Quyền Sở hữu trí tuệ này từ bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

9. Bảo mật thông tin của Quý Khách hàng

 

9.1. Địa Ốc Pro chỉ thu thập thông tin khi có sự đồng ý cung cấp của Quý Khách hàng.

Những thông tin được Địa Ốc Pro thu thập để phục vụ Quý Khách hàng bao gồm: họ và tên; địa chỉ email; số điện thoại; mật khẩu và một số thông tin bổ sung (trong trường hợp cần thiết).

 

10.2. Địa Ốc Pro có thể chia sẻ thông tin của Quý Khách hàng một cách hợp lý trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

 • Được sự đồng ý của Quý Khách hàng.
 • Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9.2. Thời hạn lưu trữ, bảo mật thông tin: Địa Ốc Pro  sẽ lưu trữ và bảo mật các thông tin do Quý Khách hàng cung cấp trên hệ thống của Địa Ốc Pro trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ Địa Ốc Pro, cho đến khi Quý Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp cho Địa Ốc Pro, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

 

9.3. Thông tin về đơn vị thu thập và quản lý thông tin của Quý Khách hàng:

 • Công ty Cổ Phần Địa Ốc Pro
 • Địa chỉ trụ sở chính:14  Nguyễn Văn Nguyễn, Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 

9.4. Quý Khách hàng có thể thực hiện việc tự chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách tự truy cập vào website www.diaocpro.com hoặc liên hệ với Địa Ốc Pro.

 

9.5. Địa Ốc Pro cam kết không tiết lộ thông tin Quý Khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin của Quý Khách hàng sẽ được thực hiện theo Quy chế này.

 

9.6. Địa Ốc Pro  khuyến cáo Quý Khách hàng hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động, chú ý chế độ sao lưu mật khẩu và đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản khi sử dụng các thiết bị chung. Địa Ốc Pro sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của Quý Khách hàng bị rò rỉ vì bất kỳ lý do nào xuất phát từ Quý Khách hàng.

 

9.7. Điều khoản bảo mật này chỉ áp dụng những thông tin Quý Khách hàng đăng ký trên hệ thống của Địa Ốc Pro. Mọi thông tin Quý Khách hàng đăng ký tại những hệ thống khác sẽ không được Địa Ốc Pro  bảo mật.

 

10. Các quy định chung

 

10.1. Các điều khoản của Quy chế này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Quy chế này xung đột với các quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc vì lý do khác bị coi là không có hiệu lực hoặc không có giá trị, điều khoản đó sẽ được Địa Ốc Pro chỉnh sửa để trở nên có hiệu lực, có giá trị và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Các nội dung khác của Quy chế không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực và giá trị.

 

10.2. Địa Ốc Pro có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung Quy chế này tùy từng thời điểm. Việc Quý Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ Địa Ốc Pro sau khi có sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế được hiểu là Quý Khách hàng đồng ý với các sửa đổi, bổ sung này.

 

10.3. Địa Ốc Pro có quyền chỉ định hoặc chuyển giao việc cung cấp Dịch vụ Địa Ốc Pro  và/hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của Địa Ốc Pro theo Quy chế này cho một bên thứ ba bất kỳ, và Quý Khách hàng đồng ý hợp tác với Địa Ốc Pro để việc chỉ định hoặc chuyển giao này có hiệu quả.

 

10.4. Trừ khi có thoả thuận khác, các thông tin trao đổi giữa Địa Ốc Pro với Quý Khách hàng sẽ được thực hiện qua hình thức thông điệp dữ liệu.

 

Bài viết mới nhất

 • Giới thiệu

  Giới thiệu

  Website diaocpro.com là Cổng thông tin bất động sản trực tuyến phục vụ các nhu cầu của người dùng

 • Bất động sản sau dịch

  Bất động sản sau dịch

  Là giai đoạn mua vào tốt nhất do có nhiều lựa chọn tốt để có được BĐS tăng trưởng trong tương lai. M...

 • 6 KÊNH ĐẦU TƯ ĐÁNG LƯU Ý

  6 KÊNH ĐẦU TƯ ĐÁNG LƯU Ý

  Nếu phân chia theo khẩu vị rủi ro từ thấp đến cao thì đầu tiên sẽ là kênh gửi tiết kiệm vẫn được coi...